1,84,498 మంది వాలంటీర్లు

అమరావతి: రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో 1,84,498 మంది గ్రామ వాలంటీర్ల నియామకాలకు జిల్లాల కలెక్టర్లు ఆదివారం ప్రకటనలు (నోటిఫికేషన్‌) జారీ చేశారు. తూర్పు గో

Read More