త్వరలో రానున్న ఫాస్ట్ ఫ్యూరియస్

యూనివర్సల్ పిక్చర్స్ సమర్పణలో వస్తున్న ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ , హాబ్స్ అండ్ షా సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. 2017 లో ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ సీరీస్ స్టార్ట

Read More