ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ఏమిటి? ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎందుకు చేస్తారు ?

ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ఏమిటి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎందుకు చేస్తారు ఏ బాగాలకు చేస్తారు || Dr.Viraj

..

» మరిన్ని వివరాలు


వరల్డ్ నో ట్యుబాకో డే

How Fearful Thing Is Tobacco || Dr.O Nageshwar Rao || Snehatvtelugu

..

» మరిన్ని వివరాలు

కోవిడ్-19 ఆధునిక చికీత్స...!

కోవిడ్-19 ఆధునిక చికీత్స...! || Special Interview Dr. Prabhu Kumar Challagali || Snehatvtelugu

..

» మరిన్ని వివరాలు

డిప్రెషన్ అంటే ఏమిటి దానికి గల కారణాలు, నివారణ చర్యలు ఏమిటి.?

డిప్రెషన్ అంటే ఏమిటి దానికి గల కారణాలు, నివారణ చర్యలు ఏమిటి..! || Dr.Sheethal MBBS. M.D Psychiatry.

 

..

» మరిన్ని వివరాలు


జ్వరాల సీజన్ లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

#SnehaTV జ్వరాల సీజన్? | డాక్టర్ సతీష్ Special Discussion About Fever|Fever ..

» మరిన్ని వివరాలు

జ్వరం వస్తే మంచిదే..కానీ..?

Dr Ashish Chauhan Adult Immunization Specialist in Health First | Sneha TV Telugu

 

..

» మరిన్ని వివరాలు

కరోనా వైరస్ ప్రమాదకరమా..? జాగ్రత్తలేంటి?

కరోనా వైరస్ ప్రమాదమా..! | Coronavirus Symptoms, Treatment & Prevention By Dr. Naresh

..

» మరిన్ని వివరాలు

కరోనా వైరస్ ప్రమాదకరమా..?

కరోనా వైరస్ ప్రమాదమా..! | Coronavirus Symptoms, Treatment & Prevention | Sneha TV Health first/  News Presenter Ramarao with Dr Ashish Chauhan

..

» మరిన్ని వివరాలు

స్వైన్‌ ప్లూ నివారణ ఎలా?

స్వైన్‌ ప్లూ నివారణ ఎలా? | Swine Flu Symptoms Causes & Treatment | Dr. Ashish Chauhan, Dr. Naresh

..

» మరిన్ని వివరాలు