ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రద్దు...!

 ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ రద్దు...! || Bala Political Analyst || Snehatvtelugu 

..

» మరిన్ని వివరాలు


బలహీన వర్గాల మనసు దోచిన YS

బలహీనవర్గాల మనసు దోచిన వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి || Discussion With Bheema Rao || Snehatvtelugu

..

» మరిన్ని వివరాలు


కడ్రాయరే వేసుకోను... మాస్కు ధరించాలా..!

"కరోనానా దాని జేజమ్మనా... ఏది వచ్చినా నేను మాస్కు ధరించను... కడ్రాయరే వేసుకోను... అలాంటిది నాకు మాస్కు ధరించమని ఇబ్బంది పెడతారా.. మనుషులు శ్వాస తీసుకునే అధికారాన్ని హరించే హ..

» మరిన్ని వివరాలు


ఆకాశం కథ...!

చాలా, చాలా, చాలా ఏళ్ళ క్రితం, వందల వేలు, లక్షలు, కోట్లు యేళ్ళ క్రితం ఆకాశం ఇంకా దెగ్గిరగా వుండేది మనకి. ఇంత దూరంగా వుండేది కాదు.

ఆకాశం కాప్లాదారులు సూర్య చంద్రులు, వారికి పెద్ద ..

» మరిన్ని వివరాలు

అలవాటు...!

ఒక వూళ్ళో సుబ్బమ్మ సూరమ్మ అని ఇద్దరు ఆడవాళ్ళుండేవారు. సుబ్బమ్మ పూలు అమ్ముకునేది. సూరమ్మ చేపలు అమ్ముకునేది. వేరే వాళ్ళను చూసే వారెవరూ లేకపోవడంతో కష్ట పడాల్సి వచ్చేది.

ఒక రోజు వ..

» మరిన్ని వివరాలు