నింగిలోకి ఇస్రో రాకెట్.. ఇండిగో విమానం నుంచి అద్భుత దృశ్యం!

నింగిలోకి దూసుకెళ్తున్న విమానాన్ని ఎప్పుడైనా విమానం నుంచి చూశారా? అయితే, ఇండిగో పైలట్షేర్ చేసిన ఈ వీడియోను తప్పకుండా చూడండి. మీరు కూడా అద్భుతహా అని ఆశ

Read More