నిఖా పేరుతో పచ్చిదగా

ఇస్లాం సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి తెలిసిన యువతిని పెళ్లి చేసుకోవడం తన లక్ష్యమంటూ ఓ నైజీరియన్‌.. ఇంజినీర్‌ అస్లాంఖాన్‌ పేరుతో పాతబస్తీ యువతికి మాయమాటలు చెప్

Read More